ලේසර් උපාංග

  • ලේසර් පරිභෝජන ද්රව්ය

    ලේසර් පරිභෝජන ද්රව්ය

    Laser Consumables:Full-spec optics, nozzles, Laser Ceramic, සහ උපාංග පසුපස දර්පණවල සිට නාභිගත කරන කාච දක්වා සහ ඒ අතර ඇති සෑම ප්‍රකාශකයක්ම, Cheeron ලේසර් ප්‍රතිස්ථාපන ලේසර් ප්‍රකාශ සහ සංරචක ලබා දෙයි. , පරාවර්තක අදියර රිටාර්ඩර්, පසුපස දර්පණ, ප්රතිදාන කප්ලර් සහ ප්රතිදාන කවුළු.

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න